Menu Sluiten

Privacyverklaring

Rechtonder is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 85345474 en gevestigd op de Zoetendaal 71 te Elst.

Definities

o.g.v. vernietigen verwerkingsverantwoordelijke AWR gerechtvaardigd belang

op grond van definitief verwijderd aanspreekpunt en verantwoordelijk voor verwerkte persoonsgegevens Algemene Wet inzake Rijksbelastingen het belang voor mij, Rechtonder, afgewogen tegen jouw belang, om jouw persoonsgegevens te verwerken

Artikel 1 Verwerking gegevens

Rechtonder is verwerkingsverantwoordelijke van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Voor onderstaande diensten/ documenten verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

Offerte:              

Bedrijfsnaam, naam contactpersoon, vestigingsadres- en plaats, telefoonnummer en emailadres. Rechtonder heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken. Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Overeenkomst:  

De gegevens uit de offerte en het nummer waarmee je bedrijf is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK nummer). Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering van de overeenkomst. Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Factuur:             

Aanvullend op de gegevens uit de offerte en overeenkomst de gegevens van je bank- en rekeningnummer. Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering van de overeenkomst. Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Opdrachten:      

De gegevens uit de offerte en overeenkomst kunnen worden verwerkt in de documenten die ik voor je opstel. Eén en ander afhankelijk van welke contactgegevens jij wilt hebben in je documenten. Maar in ieder geval, bedrijfsnaam, adres, KvK nummer, BTW nummer, naam contactpersoon, emailadres(sen). Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering van de overeenkomst. Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Nieuwsbrief:     

Voornaam, achternaam en emailadres zodat de nieuwsbrief naar je kan worden gestuurd. Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd. Bewaartermijn: 5 jaar Na 5 jaar worden persoonsgegevens vernietigd, tenzij opnieuw schriftelijk toestemming is verleend.

Contactformulier:

Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres en de vraag of opmerking die gesteld wordt. Gegevens zodat ik je vraag kan beantwoorden en contact met je kan opnemen. Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd. Bewaartermijn: 2 jaar Na 2 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Afspraak:

Inplannen met Calendly. Voor- en achternaam, emailadres en de vraag of vragen die je hebt. Deze gegevens verwerk ik zodat ik contact met je kan opnemen en je vragen kan beantwoorden. Deze gegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang. Bewaartermijn: 1 jaar             Na 1 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd

Checklist:

Juridische documenten. Voornaam, achternaam en emailadres. Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd. Bewaartermijn: 5 jaar Na 5 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Masterclass/ webinars:

Voornaam, achternaam en emailadres. Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd. Bewaartermijn: 5 jaar Na 5 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Review:             

Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, emailadres. Rechtonder vraagt toestemming om persoonsgegevens bij de review te vermelden voor marketing doeleinden. Bewaartermijn: 5 jaar Na 5 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Urenregistratie:

Bedrijfsnaam en opdracht. Zodat ik weet hoe lang ik met een opdracht voor jouw bezig ben en het geeft mij inzicht over hoeveel tijd ik aan welke taak besteed. Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Bewaartermijn: 7 jaar (o.g.v. artikel 52 AWR)

Overzicht:         

Van klanten en taken. Ik houd hier in bij welke taken en voor welke klanten. In het overzicht staat vermeld je bedrijfsnaam en eventueel je voor- en achternaam (ter verduidelijking voor mij). Rechtonder verwerkt deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Bewaartermijn: 7 jaar (zodat ik ook makkelijk voor de belastingdienst gegevens boven water kan toveren).

En verder:

Rechtonder, oftewel ik, vraag nooit meer gegevens dan ik nodig heb om jouw verder te kunnen helpen.

Gegevens worden digitaal bewaard, zodat, indien nodig, snel geschakeld kan worden bij wijzigingen en update verzoeken.

Rechtonder heeft een wettelijk belang om gegevens 7 jaar voor de belastingdienst te bewaren. Na 7 jaar worden de gegevens in relatie tot offertes, overeenkomsten, facturen, aangeschafte diensten vernietigd.

Voor de afhandeling van klachten worden bedrijfsnaam, naam contactpersoon, vestigingsadres en emailadres gevraagd zodat ik met je kan communiceren en je klacht kan behandelen. Heb je een klacht? Mail dan naar alexandra@rechtonder.nl. Klachten worden twee jaar na afhandeling van de klacht (inclusief alle gegevens) verwijderd.

Artikel 2 Delen van persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet aan andere bedrijven verstrekt, niet binnen en niet buiten de EU, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsuitvoering of omdat het wettelijk verplicht is. Deze bedrijven zijn verplicht jouw gegevens geheim te houden op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Bedrijven waarmee mogelijk gegevens gedeeld worden:

 • Antagonist
 • WordPress
 • WordPress plugins: Antispam Bee, Complianz, Updraftplus, WPformslite, Yoast SEO
 • Kennis.shop
 • Stripe
 • Google
 • Window office
 • Calendly
 • Trello
 • Toggl
 • Zoom

Artikel 3 persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gegevens kunnen op verzoek ingezien, aangepast of verwijderd worden. Ben je het er niet mee eens dat ik je gegevens verwerk? Dan mag je altijd bezwaar hier tegen indienen. Ook heb je het recht om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken alsmede het recht om Rechtonder te verzoeken je gegevens over te dragen aan een andere aanbieder.

Je regelt dit door je verzoek te mailen aan: alexandra@rechtonder.nl

Niet alle gegevens kunnen verwijderd worden omdat Rechtonder een wettelijke verplichting heeft gegevens voor de belastingdienst te bewaren (7 jaar).

Artikel 4 Automatische verwerking

Rechtonder maakt geen gebruik van automatische verwerking. Alle gegevens worden door Rechtonder persoonlijk verwerkt.

Artikel 5 Slot

Soms wijzigt er wel eens wat of willen wij wat wijzigen en moet daarom de Privacy- en Cookie verklaring worden aangepast. Ons advies is daarom de privacy- en cookie verklaring regelmatig opnieuw te raadplegen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn, je vragen hebben of een opmerking over de privacy- en cookie verklaring, mail dan naar alexandra@rechtonder.nl.

Cookieverklaring

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn maakt www.rechtonder.nl (hierna te noemen: website) gebruik van cookies.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer, tablet of telefoon worden geplaatst, als je instellingen dit toe staan, om je bij een volgende bezoek te herkennen. Ze onthouden informatie zodat jij niet steeds opnieuw gegevens hoeft in te vullen, ze kunnen jouw voorkeuren en instellingen onthouden of advertenties laten zien die beter bij jouw behoeftes passen.

Deze cookies zorgen er voor dat onderdelen van de website goed functioneren en je de website makkelijk kan gebruiken.

Waarvoor gebruiken wij cookies

 • Functionele cookies.

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Ze zijn alleen functioneel en verzamelen geen persoonsgegevens, daarom vraag ik voor deze cookies ook geen toestemming.

 • Cookies van derden.

Cookies van derden worden door andere partijen op de browser van de bezoeker geplaatst. Hiermee kan het surfgedrag van de bezoeker worden bijgehouden en gecombineerd worden met surfgedrag op andere websites waar de derde partij cookies op plaatst.

Voor het  gebruik van derden cookies wordt de toestemming van de bezoeker gevraagd.

Cookiebanner

Voor het gebruik van sommige cookies is jouw toestemming nodig. Dit doe ik door gebruik te maken van een cookiebanner waarin jij jouw voorkeuren kunt aangeven.

Je hebt rechten

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je een aantal rechten:

 • Recht op inzage, rectificatie en wijzigen.

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik/ wij van je verwerken. Als de gegevens niet kloppen heb je het recht me te vragen deze gegevens te wijzigen.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Je bent het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Maak je bezwaar van het verwerken van je persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden dan stoppen ik/ wij onmiddellijk met het verwerken van je persoonsgegevens.

 • Recht op beperking van de verwerking.

Is het recht om te verzoeken minder persoonsgegevens te verwerken. Dit is mogelijk indien dit de uitvoering van de dienst/ opdracht/ product/ niet in de weg staat.

 • Recht op dataportabiliteit.

Het recht om je digitale gegevens over te laten dragen aan een andere partij.

 • Recht op vergetelheid.

Het recht op vergetelheid kan ontstaan doordat:

 • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt;
 • je de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekt;
 • je bezwaar maakt tegen het gebruik van de gegevens;
 • er sprake is van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens;
 • de wettelijke bewaartermijn is verlopen;
 • het gegevens van kinderen zijn jonger dan 16 jaar.

Let wel, als ik wettelijk verplicht ben de gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te verwerken/ te bewaren, dan is wissen van de gegevens niet mogelijk.

 • Het recht om duidelijkheid te krijgen over wat ik/wij met je persoonsgegevens doen.

Hoe ik omga met je persoonsgegevens kun je lezen in de privacyverklaring van Rechtonder.

 • Klacht

Heb je een klacht over hoe Rechtonder jouw persoonsgegevens verwerkt? Dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies blokkeren of verwijderen

Cookies kun je blokkeren of verwijderen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. Hoe dit moet kun je vinden bij de helpfunctie van je browser.

In Chrome pas je de cookie instellingen aan of verwijder je ze door naar de dit de drie puntjes te gaan in Chrome, kies dan instellingen, site-instellingen en daarna cookies (en sitegegevens). Dit kan zowel op de computer als op je Android telefoon of tablet.

Voor de IPad en IPhone kun je in Safari bij instellingen je voorkeuren voor cookies invoeren. Wil je alle Cookies verwijderen, dan ga je in Safari naar instellingen, geavanceerd, websitedata en kies je verwijder alle website data.

Wat gebeurd er als je cookies weigert of blokkeert

Alle cookies weigeren of blokkeren kan tot gevolg hebben dat de website niet meer goed functioneert of niet meer toegankelijk is.

Het blokkeren van tracking cookies betekent niet dat je geen advertenties meer ziet, alleen zijn de advertenties dan niet meer gebaseerd op jouw surfgedrag.

Soms worden door websites van derden (bijvoorbeeld Youtube, Facebook, enzovoort) cookies geplaatst via de website en waar ik zelf niet van op de hoogte ben. Mocht je deze cookies tegenkomen, dan stel ik het erg op prijs als je dit meld via alexandra@rechtonder.nl. Je kunt ook contact opnemen met de website die de cookies plaatst en vragen met welke reden, wat de levensduur is van de cookies en hoe ze je privacy waarborgen.

Tot Slot

Zo je bent aan het einde van de cookieverklaring gekomen en hebt deze helemaal gelezen. Helaas kunnen zaken en cookies wijzigen. Dit kan komen door gewijzigde wet- en regelgeving, andere/ nieuwe functies van de website of andere zaken waarmee ik de website zo prettig mogelijk wil maken. Ik adviseer je daarom regelmatig een keer terug te komen en de cookieverklaring opnieuw te lezen.